Regulamin kursów

Niniejszy Regulamin obowiązuje na wszystkie kursy prowadzone przez

Szkołę Nowej Ewangelizacji
im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty
diecezji koszalińsko kołobrzeskiej

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Określenia "Szkoła Nowej Ewagnelizacji", "SNE", "SNE Koszalin", "Organizator" -  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznaczają Szkołę Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Staszica 38 w Koszalinie.
 2. SNE Koszalin jest zrzeszona w ogólnokrajowym zrzeszeniu SESA.
 3. SNE Koszalin prawnie i finansowo reprezentowana jest przez firmę "DLA JEZUSA Magdalena Plucner".
 4. Działalność SNE Koszalin prowadzona jest z błogosławieństwem bpa Edwarda Dajczaka.
 5. Skład ekipy prowadzącej kursy ustalany jest przez Dyrektora SNE i nie musi być stały dla każdego kursu.
 6. Informacje o kursach (m.in. terminy, lokalizacje, koszty, wymogi, wyżywienie, noclegi) podane są indywidualnie dla każdej edycji kursu pod adresem: http://kochaj.my/kalendarium.
  Akceptując ten Regulamin akceptujesz również indywidualne informacje o kursie podane pod wskazanym adresem.

 

§2. Uczestnik kursu

 1. Uczestnikiem kursu może być dowolna osoba, która:
  1. akceptuje niniejszy Regulamin
  2. jest pełnoletnia
  3. jest dowolnego wyznania
  4. spełnia wymagania co do udziału w innych kursach; wymagania te określone są każdorazowo w informacjach o danym kursie  (Regulamin §1 pkt 6)
   (np. Aby uczestniczyć w Kursie Jan należy mieć potwierdzony udział w Kursie Nowe Życie, Kursie Filip lub REO)
 2. O zakwalifikowaniu zgłoszenia na kurs decyduje Organizator na podstawie informacji udzielonych przez zgłaszającego. W szczególnych przypadkach Organizator może zastosować inne kryteria kwalifikacji lub jej braku.
 3. Uczestnikiem staje się osoba, która dostała pisemne (emailowe) potwierdzenie swojego uczestnictwa da danym kursie.

§3. Płatności

 1. Wysokość opłaty Uczestnika podana jest na karcie informacji dla każdego kursu indywidualnie. (Regulamin §1 pkt 6)
 2. Po uzyskaniu dokonaniu wpłaty za uczestnictwo nie ma możliwości uzyskania zwrotu. Przechodzi ona na cele ewangelizacyjne określone przez statut SNE.
 3. Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni od momentu akceptacji zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Przy niektórych kursach istnieje możliwość płatności ratalnej. W takim przypadku informacja umieszczana jest w opisie kurse (Regulamin §1 pkt 6)
 5. Każdy uczestnik otrzyma paragon potwierdzający jego płatność.
 6. Na pisemną lub mailową prośbę Uczestnika Organizator może także wystawić fakturę VAT.

§4. Wyżywienie

 1. W opłacie za Kurs ujęta jest kwota wyżywienia.
 2. Nie ma możliwości samodzielnego gotowania, przygotowania posiłków.

§5. Noclegi

 1. Organizator zapewnia Uczestnikowi nocleg w czasie trwania kursu.
 2. Lokalizacja noclegów zależna jest od lokalizacji kursu.
 3. O przydziale do pokoi decyduje Organizator.
 4. Pokoje są zróżnicowane ze względu na płeć uczestników.
 5. Pokoje są kilkuosobowe. Łóżka są pojedyncze oraz podwójne.
 6. Organizator nie gwarantuje pokoi małżeńskich. Jeśli jednak warunki w danej lokalizacji na to pozwalają to taki pokój zostanie przydzielony.

§6. Zasady uczestnictwa w Kursie

 1. Na Kursie przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich. Nie zapraszamy osób z zewnątrz.
 3. Nie przyjmujemy osób, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać w trakcie trwania Kursu
 4. Należy brać udział w każdym punkcie programu, nie spóźniać się.

§7. Ustalenia końcowe

 1. W sprawach niekreślonych w niniejszym Regulaminie, głos decydujący ma Dyrektor SNE
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może prowadzić do:
  1. nie przyjęcia osoby na kurs
  2. usunięcia z listy uczestników w trakcie trwania kursu
  3. nieotrzymania certyfikatu ukończenia kursu

 

Czym jest sne?

Jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu". Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

Kontakt

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na :