Dziękujemy!

Dziękujemy!

Ostatnie dwa dni w SNE diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej to ewangelizacja "od domu do domu" w parafii Tychowo.

Odwiedziliśmy z Dobrą Nowiną wioski należące do parafii (Drzonowo, Kowalki i Czarnkowo).
Otrzymaliśmy tak wiele dobra i życzliwości łącznie z przyjęciem nas na noclegi w domach. Przez cały czas działała także Mobilna Kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Na ręce ks. Andrzeja Sołtysa składamy serdeczne podziękowanie za całe to dobro, którego doświadczyliśmy. 

Kontakt

biuro@kochaj.my